Nowoczesna księgowość
dla spółek technologicznych

Łączymy doświadczenie w rachunkowości ze zrozumieniem
potrzeb i specyfiki startupów.

Nasza oferta

Opiekun klienta

Dedykowany, stały opiekun Klienta. Praktycznie członek Twojego zespołu. Zna firmę, ludzi, specyfikę.

Pełna księgowość

Księgi rachunkowe, sprawozdania finansowe, stan aktywów i pasywów. Księgowość nie ma przed nami tajemnic.

Kadry i płace

Umowa o prace, zlecenie, dzieło czy współpraca? Doradzamy, rozliczamy i optymalizujemy Twoje zatrudnienie.

Dodatkowe usługi

Zakładanie spółek, doradztwo podatkowe, dane osobowe, pełna obsługa prawna – zapewnimy Ci to w jednym miejscu.

Raporty dla inwestorów

Inwestor to nie tylko pieniądze, ale też zobowiązania. Sprawne raportowanie, w ustalonym przez inwestora formacie i zakresie, zawsze w terminie.

Narzędzia

Platforma ERP Optima, darmowe fakturowanie online, bieżący kontakt na Slack, integracja z kontem bankowym. Tak – myślimy jak startup.

Elastyczny cennik

Przedsiębiorcy cenią przewidywalność. Dlatego nasze usługi oferujemy z gwarancją ceny pakietu nawet jeśli zmieni się liczba dokumentów czy pracowników. Pakiety szyjemy na miarę, wspólnie ustalamy jego zakres. Oferujemy nie tylko korzystne warunki dla spółek powiązanych, ale także dostęp do bieżącej informacji zarządczej dla funduszy inwestycyjnych. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać indywidualnie dobraną ofertę.

Partnerzy i technologie

Kontakt

Zadzwoń: 533 315 152 lub napisz:

Czy tarcza antykryzysowa złagodzi skutki pandemii? Trwają prace nad projektem

Trwają prace nad ostatecznym brzmieniem pakietu ustaw „tarczy antykryzysowej”. Ich celem jest udzielenie znaczącej pomocy przedsiębiorstwom w przetrwaniu gospodarczego kryzysu. Zdaniem pracowników i pracodawców projekt jest absolutnie niewystarczający i wymagający wielu zmian poprzedzonych konsultacjami. Postaraliśmy się zebrać dotychczasowe główne założenia projektu.

– termin wpłaty zaliczek na PIT za marzec i kwiecień przez pracodawców i zleceniodawców przesunięty ma zostać do 01.06.2020r.,

–  nowy JPK_V7 oraz matryca VAT wejdą w życie najwcześniej 01.07.2020r.,- obowiązek składania rocznych indywidualnych deklaracji podatkowych osób fizycznych (PIT) zostanie przesunięty do 30.06.2020r.,

–  mikro i mali przedsiębiorcy lub osoby pracujące na umowach zleceniu czy o dzieło będą mogli otrzymać 2080 pln brutto. Świadczenie będzie wypłacane przez 1-2 miesiące dla osób, które straciły źródło dochodu na skutek epidemii. O takie postojowe będą się mogli zwrócić przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r. i których przychód spadł o 15 proc. jak również ci, którzy zawiesili działalność po 01.2020. Dochody przedsiębiorcy nie powinny być wyższe niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2020 r., czyli 15 681 pln. Warunkiem przyznania świadczenia osobom pracującym na umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, agencyjna, umowa o dzieło) jest aktywność zawodowa poświadczona danymi umowami przed 01.02.2020r. oraz, że wynagrodzenie takiej osoby nie mogło być wcześniej niższe niż połowa płacy minimalnej.

–  samozatrudnieni i mikroprzedsiębiorcy przez trzy miesiące nie będą musieli płacić składek na ubezpieczenie społeczne pod warunkiem, że ich przychody z powodu pandemii spadły o więcej niż 50% w porównaniu do 02.2020.,

– z trzech do 14 dni zostanie wydłużony termin na zgłoszenie szefowi KAS płatności na rachunek spoza białej listy,- Firmy mają być zwolnione z obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od pożyczek, jakie zaciągną do 31.08.2020r. Obecnie pożyczkobiorcy muszą płacić 0,5 proc. PCC od wartości pożyczki,

– specustawa pozwoli ministrowi finansów przesuwać (rozporządzeniem) terminy wypełniania obowiązków m.in. w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych, ich zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu,

– będzie możliwość odłożenia na trzy miesiące rat kredytów oraz niepłacenia przez najbliższe dwa miesiące składek do ZUS. Raty jak i składki ZUS nadal będą należne, ale ich termin płatność zostanie przesunięty.

– mikroprzedsiębiorca będzie mógł starać się o 5000 zł bezzwrotnej pożyczki z funduszu pracy, która będzie udzielana firmom zatrudniającym maksymalnie 9 osób. Warunek bez zwrotności: nie można zwolnić pracowników przez sześć miesięcy od czasu otrzymania wsparcia.

– firmom, które wykażą, że ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa (spadek obrotów o co najmniej 15-20% i wykazana strata finansowa wskutek pandemii), państwo pokryje 40% pensji pracownika liczonej maksymalnie od wysokości średniego wynagrodzenia. Drugie 40% ma pokryć pracodawca, a brakujące 20% pokrywa pracownik. Pomoc planowo ma zostać udzielona na co najmniej trzy miesiące, a wszystko dzieje się w ramach procedury obniżenia przez pracodawcę wymiaru czasu pracy.

Przepisy pozwalające na zastosowanie ww. założeń tarczy antykryzysowej na dzień dzisiejszy nie weszły jeszcze w życie.

Obrady sejm zaplanowane są na najbliższy piątek 27 marca.

Dlaczego jeszcze nie masz własnej fundacji?

Fundacje kojarzą się przede wszystkim z działalnością charytatywną. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, że fundacje mogą być również wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Co więcej, dzięki działalności prowadzonej z wykorzystaniem fundacji można być w pełni legalnie zwolnionym z opodatkowania podatkiem dochodowym.

W przeciwieństwie do spółek kapitałowych, fundacja nie ma wspólników ani udziałowców, wobec czego nie istnieją żadne prawa majątkowe osób trzecich powiązane z fundacją. Majątek przekazany fundacji staje się bowiem jej majątkiem. Konsekwencją wniesienia składników majątku do fundacji jest brak możliwości dochodzenia z tego majątku roszczeń majątkowych wobec fundatora, gdyż aktywa te nie są już majątkiem fundatora. Fundacja nie ma udziałów, którym można przyporządkować prawo majątkowe fundatora, z którego można by ewentualnie prowadzić egzekucję. Jednocześnie fundator zachowuje dostęp do majątku, który wniósł do fundacji.

Fundacja jest również znakomitym rozwiązaniem w zakresie sukcesji majątku przedsiębiorcy, gdyż majątek fundacji nie jest wliczany do masy spadkowej, a tym samym nie podlega dziedziczeniu. Spadkobiercy fundatora, który przekazał cały swój majątek do fundacji, będą mieć prawo tylko do tych świadczeń, które zostały określone w statucie fundacji. Oznacza to, że fundator może dokładnie określić w jaki sposób i przez kogo dokładnie ma być prowadzona działalności poprzez fundację.

Fundacja może przekazywać zgromadzone środki, czy też majątek innym podmiotom. W przepisach nie ma zakazów, które uniemożliwiałyby przenoszenie środków na rzecz przedsiębiorcy (fundatora), członków zarządu firmy, pracowników czy też osób bliskich. Nie jest również określona forma dysponowania tym majątkiem. Zatem możliwe jest udzielanie pożyczek, kredytów, a także inne formy przelewu środków.

Prowadzenie fundacji może okazać się również korzystane dla inwestujących na giełdzie. Fundacja może bowiem korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych również w przypadku inwestycji w akcje.

Założenie fundacji może wiązać się z pewnymi formalnościami. Przedsiębiorcy działający na własną rękę mogą łatwo zgubić się w gąszczu skomplikowanych przepisów. Doradzamy staranne przemyślenie statutu fundacji, tak aby był on odpowiedni dla danego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Tylko w takiej sytuacji będzie możliwe efektywne i trwałe zabezpieczenie jednocześnie interesu przedsiębiorcy i jego majątku. Ważne też by pamiętać, że rachunkowość fundacji różni się w wielu aspektach od rachunkowości spółek, wiec warto powierzyć prowadzenia ksiąg firmie, która ma doświadczenie z fundacjami (i stowarzyszeniami).

 

Indywidualny Rachunek Podatkowy

Zmiany w przepisach podatkowych zwykle kojarzą nam się niezbyt dobrze, ale ta która zacznie obowiązywać od 1 stycznie 2020 jest bardzo pozytywna. Chodzi o Indywidualny Rachunek Podatkowy, czyli jeden rachunek, przypisany do podatnika, na który będziemy przelewać podatki – zarówno VAT jak i CIT a także PIT.  Jakiś czas temu podobna zmiana miała miejsce w przypadku składek ZUS (jeden rachunek a dodatkowo jeszcze jeden przelew).

Wprowadzenie takiego rozwiania ma na celu jednoznaczną identyfikację podatnika lub płatnika przez urząd skarbowy, ale też ułatwi życie samym przedsiębiorcom. Obecnie każdy z podatków musimy przelewać na oddzielny rachunek. Mało tego – jest to rachunek przypisany do określonego urzędu skarbowego, więc zmiana tego urzędu (np. w związku ze zmianą adresu) oznaczała konieczność sprawdzenia nowych numerów i opłacania podatków na inne rachunki.

Od 1 stycznia 2020 roku nie będzie takiej potrzeby. Nawet przy zmianie właściwego dla podatnika urzędu skarbowego rachunek pozostanie bez zmian. Dotyczy to zarówno podmiotów płacących podatek CIT jak PIT (działalności gospodarcze czy wspólnicy spółek komandytowych). Na ten sam rachunek będziemy też płacić niepodatkowe należności budżetowe jak mandaty czy grzywny.

Zwrot nadpłat podatków nie ulegnie zmianie – nadal będą one kierowane na rachunek podatnika podany w dokumentach rejestracyjnych.

Wraz z wprowadzeniem indywidualnego rachunku czeka nas podobna zmiana jak wcześnie w przypadku składek ZUS, czyli rozliczanie zaległości podatkowych. W przypadku istnienia takich zaległości wpłaty będą zaliczane na poczet zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności w ramach wskazanego przez podatnika podatku. W przypadku niewskazania podatku, wpłata zostanie zaliczona na inna najstarsza zaległość danego podatnika.

Jaki mam numer Indywidualnego Rachunku Podakowego?

Numer swojego indywidualnego rachunku do zapłaty VAT, CIT, PIT możesz sprawdzić już dzisiaj. Ministerstwo Finansów udostępniło generator rachunku podatkowego. Możesz go także sprawdzić w dowolnym urzędzie skarbowym. Wystarczy podać swój NIP lub PESEL.