Warning: Creating default object from empty value in /wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Amortyzacja nieruchomości a Polski Ład - Bookkeepers

Osoby wynajmujące mieszkania oraz te, które prowadzą w nich działalność gospodarczą, zelektryzowała wiadomość o utracie możliwości amortyzacji swych nieruchomości. Ujmując tę kwestię skrótowo, stwierdzić można, że ci, którzy kupili mieszkanie w 2021 r. lub wcześniej, mogą je amortyzować do końca bieżącego roku. Lokale nabyte w 2022 r., nie będą już amortyzowane. W poniższym artykule przedstawimy wszystko, co warto wiedzieć odnośnie tego zagadnienia.

 

Co to jest amortyzacja nieruchomości?

Polski Ład wprowadził wiele zmian. Wprowadzone zostały między innymi nowe składki ZUS dla przedsiębiorców oraz nowe stawki ryczałtu ewidencjowanego. Modyfikacje nie ominęły także szeroko rozumianej kwestii nieruchomości.

 

Zacznijmy jednak od podstaw i przyjrzyjmy się samemu pojęciu amortyzacji mieszkania. Oznacza ona rozłożoną w czasie utratę wartości lokalu używanego w celu osiągnięcia przychodu (zarówno w postaci wynajmu, jak i prowadzenia weń działalności gospodarczej). Mechanizm amortyzacji mieszkania zabezpiecza pierwotną wartość nieruchomości. Sprowadza się to do uznania zużycia mieszkania za jeden z kosztów uzyskania przychodu.

 

Innymi słowy, nabyte przez nas lub posiadane mieszkanie możemy zamortyzować, to znaczy pomniejszyć płynący z niego przychód, a co za tym idzie, obniżyć również kwotę podatku dochodowego. Im bowiem wyższe odpisy amortyzacyjne, tym niższy dochód oraz nałożony na niego podatek.

 

Jak wyglądają dotychczasowe warunki amortyzacji nieruchomości?

Kwestią niezbędną do amortyzowania lokalu mieszkaniowego jest spełnianie przez niego prawnej definicji środka trwałego. Innymi słowy, wspomniane mieszkanie musi znajdować się w ewidencji środków trwałych, prowadzonej przez naszą działalność gospodarczą.

 

Wiąże się to ponadto z wymogiem spełnienia warunków zawartych w art. 22a ust. 1 ustawy o PIT. Te zaś w największym skrócie sprowadzają się do faktu, że lokal przeznaczony musi być do prowadzenia przez nas działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy lub leasingu. Musi ponadto stanowić naszą własność lub współwłasność, a zakładany przez nas okres jego użytkowania ma przekraczać jeden rok.

 

Jak Polski Ład wpłynął na amortyzację nieruchomości?

Polski Ład zmienił opisane powyżej status quo. Jeśli ujmiemy skrótowo modyfikacje, to sprowadzą się one do faktu, że osoby wynajmujące lokale mieszkaniowe lub prowadzące w nich działalność gospodarczą, nie będą mogły ująć ich w swoich ewidencjach środków trwałych, a co za tym idzie, nie będą już miały możliwości skorzystania z amortyzacji.

 

Warto jednak doprecyzować, że o ile zmiany w amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych weszły w życie 1 stycznia 2022 r., to przez cały bieżący rok będziemy mogli dalej zaliczać amortyzację w koszty. Innymi słowy, wynajmujący czy przedsiębiorcy wykorzystujący lokale mieszkalne na potrzeby swej działalności nadal będą mogli wliczać odpisy amortyzacyjne w koszty podatkowe, jednakże nie później, niż do końca 2022 r.

 

Uzasadnienie Ustawodawcy

Ministerstwo Finansów uzasadniło swą, opisaną powyżej decyzję faktem, wedle którego, wraz z upływem czasu, wartość nieruchomości nie tylko nie spada, ale przeważnie wzrasta. MF podkreśla także, że dzięki amortyzacji osoby wynajmujące swoje mieszkania często unikały zapłaty podatku, który równoważył się z omówionymi już powyżej odpisami.

 

Kolejne zmiany

Dla pełnego obrazu sytuacji najmu prywatnego w Polskim Ładzie należy dodać także i fakt, że najpóźniej od 2023 r. jego podstawową formą rozliczenia zostanie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Sprowadzi się to do sytuacji w której, w 2023 r. wszyscy czerpiący zyski z prywatnego wynajmu nie będą mogli rozliczać już żadnych kosztów (jak dla przykładu wydatki na wyposażenie, naprawy czy odsetki od kredytu).

 

Analogicznie, jak w przypadku opisanych powyżej zmian, osoby zarabiające na wynajmie stosować mogą zasady obowiązujące na 31 grudnia 2021 r. (ryczałt lub skala podatkowa) do końca 2022 roku. Warto więc pospieszyć się z remontem lub zakupem wyposażenia!