Warning: Creating default object from empty value in /wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Biała lista podatników VAT – czym jest i jakie dane zawiera? - Bookkeepers

Każdy czynny podatnik VAT musi na niej widnieć. Zawiera dane o naszej firmie oraz o nas samych. Można więc dzięki niej łatwo i wygodnie zweryfikować swoich potencjalnych kontrahentów. Co jeszcze wiąże się z białą listą podatników VAT? Na to oraz na inne pytania z nią związane – odpowiedzi szukaj w niniejszym artykule.

Co to jest biała lista podatników VAT?

Zacznijmy od samych podstaw. Biała lista podatników VAT to w istocie nic innego jak szczegółowy wykaz informacji o nich. Wprowadzona do użytku została 1 września 2019 roku z myślą o ułatwieniu urzędom i poszczególnym przedsiębiorcom wzajemnej weryfikacji na rynku.

Innymi słowy, jest to elektroniczna baza danych, do której dostęp jest bezpłatny. Za jej prowadzenie odpowiedzialny jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Dane zawarte w białej liście podatników VAT aktualizowane są raz na dobę, w dni robocze. Dzięki omawianemu tu wykazowi zapoznać się można między innymi z następującymi aspektami danego właściciela lub jego działalności:

 • Czy jest on czynnym podatnikiem VAT?
 • Czy posiadał sprawy sądowe.
 • Czy jego działalność jest zarejestrowana?
 • Jaki rachunek bankowy posiada?
 • Jaki REGON ma przypisany?
 • Jaki jest adres prowadzonej działalności?

Jakie dane zawiera biała lista podatników VAT?

Przyjrzyjmy się jednak precyzyjniej samym personaliom, które zawarte są w omawianym przez nas wykazie. Biała lista podatników VAT zawiera m. in. następujące dane:

 • Imię i nazwisko lub nazwa firmy;
 • Numer identyfikujący podmiot;
 • Status podatnika;
 • Numer REGON;
 • Ewentualny numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • Adres siedziby;
 • Adres stałego miejsca prowadzenia działalności bądź zamieszkania;
 • Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu;
 • Imiona i nazwiska ewentualnych prokurentów;
 • Imię i nazwisko ewentualnego wspólnika lub jego firma;
 • Daty rejestracji / odmowy / wykreślenia z rejestru podatnika VAT oraz przywrócenia zarejestrowania;
 • Numery rachunków (rozliczeniowych bądź imiennych) w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, otwartych przez członka w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Korzyści płynące z białej listy podatników VAT

W świetle powyższych argumentów stwierdzić należy, że biała lista podatników VAT umożliwia łatwą i szybką weryfikację naszego kontrahenta. W praktyce oznacza to większe bezpieczeństwo w kontaktach biznesowych poprzez możność sprawdzania budzących obawy, potencjalnych partnerów. Będzie mieć to swoje pozytywne oddziaływanie także na sferę księgowości.

Ponadto biała lista podatników VAT aktualizowana jest na bieżąco. Podczas regulowania swoich powinności finansowych w postaci dokonywania przelewu na wyszczególniony rachunek – będziemy mieli więc pewność, że jest on aktualny.

Podsumowanie

Na koniec warto doprecyzować, że biała lista podatników VAT zawiera jedynie dane niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przedsiębiorców przed ewentualną nieuczciwością. Co oczywiste są z niej wyłączone dane wrażliwe, których wyciek mógłby spowodować problemy: nasze lub naszej działalności gospodarczej.Warto także wiedzieć jakie zmiany Polski Ład wprowadził w prawie podatkowym.