Warning: Creating default object from empty value in /wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Czy tarcza antykryzysowa złagodzi skutki pandemii? Trwają prace nad projektem - Bookkeepers

Trwają prace nad ostatecznym brzmieniem pakietu ustaw „tarczy antykryzysowej”. Ich celem jest udzielenie znaczącej pomocy przedsiębiorstwom w przetrwaniu gospodarczego kryzysu. Zdaniem pracowników i pracodawców projekt jest absolutnie niewystarczający i wymagający wielu zmian poprzedzonych konsultacjami. Postaraliśmy się zebrać dotychczasowe główne założenia projektu.

 

– termin wpłaty zaliczek na PIT za marzec i kwiecień przez pracodawców i zleceniodawców przesunięty ma zostać do 01.06.2020r.,

–  nowy JPK_V7 oraz matryca VAT wejdą w życie najwcześniej 01.07.2020r.,- obowiązek składania rocznych indywidualnych deklaracji podatkowych osób fizycznych (PIT) zostanie przesunięty do 30.06.2020r.,

–  mikro i mali przedsiębiorcy lub osoby pracujące na umowach zleceniu czy o dzieło będą mogli otrzymać 2080 pln brutto. Świadczenie będzie wypłacane przez 1-2 miesiące dla osób, które straciły źródło dochodu na skutek epidemii. O takie postojowe będą się mogli zwrócić przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r. i których przychód spadł o 15 proc. jak również ci, którzy zawiesili działalność po 01.2020. Dochody przedsiębiorcy nie powinny być wyższe niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2020 r., czyli 15 681 pln. Warunkiem przyznania świadczenia osobom pracującym na umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, agencyjna, umowa o dzieło) jest aktywność zawodowa poświadczona danymi umowami przed 01.02.2020r. oraz, że wynagrodzenie takiej osoby nie mogło być wcześniej niższe niż połowa płacy minimalnej.

–  samozatrudnieni i mikroprzedsiębiorcy przez trzy miesiące nie będą musieli płacić składek na ubezpieczenie społeczne pod warunkiem, że ich przychody z powodu pandemii spadły o więcej niż 50% w porównaniu do 02.2020.,

– z trzech do 14 dni zostanie wydłużony termin na zgłoszenie szefowi KAS płatności na rachunek spoza białej listy,- Firmy mają być zwolnione z obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od pożyczek, jakie zaciągną do 31.08.2020r. Obecnie pożyczkobiorcy muszą płacić 0,5 proc. PCC od wartości pożyczki,

– specustawa pozwoli ministrowi finansów przesuwać (rozporządzeniem) terminy wypełniania obowiązków m.in. w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych, ich zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu,

– będzie możliwość odłożenia na trzy miesiące rat kredytów oraz niepłacenia przez najbliższe dwa miesiące składek do ZUS. Raty jak i składki ZUS nadal będą należne, ale ich termin płatność zostanie przesunięty.

– mikroprzedsiębiorca będzie mógł starać się o 5000 zł bezzwrotnej pożyczki z funduszu pracy, która będzie udzielana firmom zatrudniającym maksymalnie 9 osób. Warunek bez zwrotności: nie można zwolnić pracowników przez sześć miesięcy od czasu otrzymania wsparcia.

– firmom, które wykażą, że ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa (spadek obrotów o co najmniej 15-20% i wykazana strata finansowa wskutek pandemii), państwo pokryje 40% pensji pracownika liczonej maksymalnie od wysokości średniego wynagrodzenia. Drugie 40% ma pokryć pracodawca, a brakujące 20% pokrywa pracownik. Pomoc planowo ma zostać udzielona na co najmniej trzy miesiące, a wszystko dzieje się w ramach procedury obniżenia przez pracodawcę wymiaru czasu pracy.

Przepisy pozwalające na zastosowanie ww. założeń tarczy antykryzysowej na dzień dzisiejszy nie weszły jeszcze w życie.

Obrady sejm zaplanowane są na najbliższy piątek 27 marca.

Chcesz zadać pytanie autorowi artykułu? Napisz: