Dotacje i granty. Jak nie zginać w gąszczu rozliczeń

Rozliczenie dotacji i grantów bywa często złożone i skomplikowanym procesem. Prowadzenie księgowości firm otrzymujących publiczne środki pieniężne wymaga ogromnej precyzyjności. Wiemy, jak ważne dla Beneficjentów jest prawidłowe ujęcie dotacji w księgach rachunkowych.

Rozliczasz lub starasz się o dotację?

Rozliczenie firm korzystających z dotacji czy grantów jest niestety bardziej skomplikowane niż rozliczenie firm, które swoją działalność finansują z własnego kapitału bądź z kredytu bankowego. 

Wynika to ze zobowiązań raportowych, jakie narzucone zostają na beneficjenta w drodze umowy. Konieczność rozliczenia dofinansowania, niezależnie od jego rodzaju, będzie wiązać się z wyodrębnieniem ewidencji księgowej ukazującej, w jaki sposób przyznane środki zostały wykorzystane.

Należy zatem zadbać o to, aby wydatki były realizowane zgodnie z zapisami  umowy oraz harmonogramem dofinansowania a księgowość prowadzona  była w sposób przejrzysty i kompletny, w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami 

Prawidłowe rozliczenie to klucz do sukcesu całego projektu.

Dotacje i granty mają na celu umożliwienie planowego i efektywnego rozwoju Twojej firmy. Ważne jest zatem odpowiednie określenie planów i celów, przygotowanie pod kątem technicznym czy oszacowanie potrzebnych zasobów ludzkich. 

Powszechne jest jednak stwierdzenie, że ważniejsze niż samo otrzymanie dotacji, jest jej właściwe rozliczenia. Skomplikowane procedury przy rozliczeniu projektu często powodują obawy potencjalnych beneficjentów, którzy ostatecznie rezygnują z uczestniczenia w programach pomocowych. 

Wsparcie przy rozliczeniu dotacji i grantów

Jeśli wizja rozliczenia dotacji Cię przytłacza, nie rezygnuj ze wsparcia. Zgłoś się do Bookkeepers! Oferujemy kompleksowe, księgowe rozliczanie dotacji zgodnie z bieżącymi przepisami podatkowymi, oraz wymogami zawartymi w umowie o dofinansowanie. Zajmujemy się także raportami dla inwestorów oraz reprezentujemy spółki w przypadku kontroli. Nasze doświadczenie pomoże odnieść sukces Twojej firmie.

Rozliczasz lub starasz się o dotację?

Napisz do nas

Zakres usług:

  • kompleksowe, księgowe rozliczanie dotacji i grantów, 
  • przygotowywanie księgowej dokumentacji projektowej,
  • raporty dla Inwestorów, 
  • nadzór księgowy programie SL2014,
  • reprezentacja spółki w przypadku kontroli.

Mamy doświadczenie z funduszami otrzymanymi od:

  • PARP,
  • NCBiR,
  • Fundusze Europejskie w ramach różnych programów (min. Horyzont 2020),
  • Fundusze Inwestycyjne.