Księgowość i doradztwo dla fundacji i stowarzyszeń

Oferujemy szeroki zakres usług w prowadzeniu ksiąg Fundacji oraz Stowarzyszeń. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, organizacje pozarządowe zobowiązane są do prowadzenia dokumentacji i ksiąg rachunkowych (ksiąg finansowych) oraz wypełniania licznych obowiązków sprawozdawczych wobec urzędu skarbowego i ZUS.

Jak wygląda księgowość fundacji i stowarzyszeń? 

Prowadzenie organizacji pozarządowej niesie ze sobą obowiązek przestrzegania wielu przepisów, które różnią się od tych, którymi obwarowana jest działalność podmiotów komercyjnych. Dotyczy to również księgowości. Stowarzyszenia i fundacje to najbardziej typowe i najczęściej spotykane formy prawne, w jakich działają  organizacje pozarządowe. Zgodnie z ustawą o rachunkowości mogą prowadzić:

 • księgowość według pełnych zasad ustawy o rachunkowości,
 • księgowość według uproszczonych wymogów w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
 • uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, bez prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.

Ustawodawca nakłada na prowadzących fundację i stowarzyszenia obowiązek przygotowania i przedłożenia po okresie rozliczeniowym, raz do roku sprawozdania finansowego zawierającego bilans oraz rachunek zysków i strat. Dokumentacja powinna zostać złożona do KRS, a także opublikowana w internetowej bazie OPP. 

Księgowość fundacji prowadzącej działalność gospodarczą

Każda fundacja i każde stowarzyszenie poza swoją działalnością statutową może prowadzić także działalność gospodarczą, aby pozyskać finansowanie działań statutowych. W świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa nie jest łatwo rozgraniczyć, co jest działalnością statutową, a co działalnością gospodarczą. Warto więc skorzystać z fachowej obsługi profesjonalistów znających specyfikę organizacji pozarządowych, aby ustrzec się błędów.

Bookkeepers to biuro rachunkowe, mające duże doświadczenie w zakresie doradztwa oraz prowadzenia księgowości fundacji i stowarzyszeń. Doświadczenie zbudowane w efekcie wieloletniej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Doskonale znamy potrzeby i rozumiemy specyfikę działalności fundacji i stowarzyszeń.

Masz fundację lub stowarzyszenie?

Napisz do nas

Zakres usług:

 • opracowanie polityki rachunkowości oraz planu kont,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • sporządzanie deklaracji,
 • sporządzenie rocznego rozliczenia podatku CIT,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych obejmujących bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową,
 • sprawozdania do GUS,
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS wraz z przekazem elektronicznym osoby prowadzącej działalność, sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych, wyliczanie kwoty do zapłaty z tytułu ubezpieczeń,
 • reprezentowanie Fundacji w urzędzie skarbowym i ZUS w zakresie przewidzianym w umowie
 • obsługa kadrowo-płacową Fundacji oraz Stowarzyszeń