5% podatku PIT z ulgą IP Box

Uzyskujesz przychód z patentów lub innych praw własności intelektualnej? Skorzystaj z preferencyjnej stawki podatku dochodowego, obniżając go z 17% do 5%. Zajmujemy się obsługą księgową ulgi IP Box. Przeprowadzimy Cię przez cały proces związany z wdrożeniem w Twojej firmie preferencyjnej ulgi podatkowej.

Co to jest IP Box?

IP Box czy inaczej też Innovation Box lub Patent Box to rozwiązanie umożliwiające skorzystania z preferencyjnej 5% stawki podatku w przypadku dochodów uzyskiwanych z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej. 

Dla kogo jest IP Box?

Adresatami tego projektu są więc podatnicy PIT oraz CIT, prowadzący działalność gospodarczą zakwalifikowaną jako działalność badawczo-rozwojowa i osiągający z takiej działalności przychody. 

Ustawodawca stworzył zamknięty katalog dotyczący dochodów kwalifikowanych z praw własności intelektualnej i należą do niego: 

 • prawo do wynalazku (patenty),
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczone do obrotu,
 • autorskie prawo do programu komputerowego

Wątpliwości przedsiębiorców

Podstawowym celem mechanizmu IP Box jest spopularyzowanie i zwiększenie ilości skomercjalizowanych działań badawczo-rozwojowych prowadzonych przez firmy oraz przedsiębiorców. Jeśli jesteś programistą z własną działalnością gospodarczą lub prowadzisz software house, to ulga IP BOX jest właśnie dla Ciebie.

Zapewniamy kompleksowe doradztwo oparte o bogate doświadczenie oraz indywidualne podejście wsparte obsługą podatkowo-księgową. 

Sprawdzimy, czy Twoja firma kwalifikuje się do programu IP Box a Ty spokojnie i bezpiecznie będziesz mógł zająć się prowadzeniem i rozwojem swojej działalności. 

Chcesz sprawdzić czy możesz skorzystać na IPbox?

Napisz do nas

Zakres usług:

 • pomoc przy uzyskaniu indywidualnej interpretacji KIS,
 • ewidencja IP BOX w księgach rachunkowych,
 • pomoc przy ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych dla celów IP BOX,
 • obliczanie wskaźnika nexus, 
 • sporządzanie rozliczeń rocznych PIT i CIT z uwzględnieniem ulgi IP BOX.