Warning: Creating default object from empty value in /wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Polski Ład. Jakie zmiany w podatkach nas czekają?

Od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorcy poprowadzą swoje firmy w całkiem nowej rzeczywistości podatkowej zwanej Polski Ładem. Rewolucja podatkowa dotyczy zarówno przepisów o podatku dochodowym, jak i systemie ubezpieczeń społecznych. Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych zmian dla przedsiębiorców.

Nowe zasady ustalania składek ZUS — JDG

Składka zdrowotna będzie obliczana od 1 stycznia 2022 r. na podstawie poniższych regulacji:

  • przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9% osiągniętego dochodu, – przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 4,9% osiągniętego dochodu,

  • przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym zapłacą składkę zdrowotną uzależnioną od przychodu,

  • przedsiębiorcy opodatkowani kartą podatkową zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9% minimalnego wynagrodzenia.

Nowa kwota wolna od podatku

Dla osób rozliczających się według skali podatkowej wprowadzono nową kwotę wolną od podatku — 30 000 zł. Dotyczy ona wszystkich bez względu na wysokość dochodów.

Brak odliczenia składki zdrowotnej od podatku

Od stycznia 2022 nie będzie można zmniejszać podatku o składkę zdrowotną, więc podatki będą wyższe. Według zapisów ustawy składka zdrowotna będzie ustalana w oparciu o podstawę opodatkowania — czyli narastająco i po odliczeniu od przychodów kosztów uzyskania przychodów.

Składka zdrowotna będzie miała swoją minimalną wartość, tj. zapłaci go przedsiębiorca, który osiągnął w danym miesiącu stratę, ale również, jeśli jego składka zdrowotna od dochodu wyniesie w danym miesiącu mniej niż 270 zł, przedsiębiorca będzie musiał te 270 zł zapłacić, bowiem ustawa określa minimalną składkę zdrowotną na poziomie 9% minimalnego wynagrodzenia krajowego.

Składka zdrowotna od wynagrodzeń członków zarządu

Członkowie zarządu, którzy na mocy aktu powołania pełnią funkcję członka zarządu, otrzymują wynagrodzenie – będą płacić od tego wynagrodzenia 9% składki zdrowotnej.

Zmiana progu podatkowego

Osoby rozliczające się według skali podatkowej mają określoną nową granicę pierwszego progu podatkowego — 120 000 zł. Po przekroczeniu progu podatkowego zostanie naliczana stawka podatku w wysokości 32%.

nowe składki ZUS Polski ŁadUlga dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej dotyczy osób, których roczne przychody wynoszą od 68 412 zł do 133 692 zł.

Dotyczy ona pracowników oraz przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej. Wysokość ulgi będzie uzależniona między innymi od wysokości uzyskanych przychodów w danym roku podatkowym. Ulga ta ma za zadanie złagodzić negatywne skutki wprowadzenia zakazu odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

Niższe stawki ryczałtu dla niektórych branż -JDG

Lekarze; dentyści, stomatolodzy, pielęgniarki, położna (bez znaczenia czy medyk świadczy usługę osobiście czy za pośrednictwem osób zatrudnionych) zmiana ryczałtu z 17% na 14%.

  • informatycy, programiści oraz pozostałe zawody z branży IT zmiana ryczałtu z 15% na 12%

  • usługi inżynieryjne i architektoniczne zmiana ryczałtu z 17-15% na 14%

  • nauczyciele, usługi edukacyjne zmiana ryczałtu z 17-15% na 8,5%

Brak amortyzacji mieszkania

Lokale mieszkalne związane z firmą nie będą mogły być amortyzowane.

Jeśli mieszkanie zostało zaliczone do środków trwałych firmy do 31.12.2021 na mocy przepisów przejściowych, mogą mieć zaliczaną amortyzację w koszty, ale tylko do końca 2022 r.

Zmiany w CIT estońskim

Likwidacja niektórych ograniczenia po wejściu w ECIT:

  • Brak limitu przychodów,

  • Brak wymogu inwestowania,

  • Oprócz spółek z o.o. ECIT mogą płacić spółki akcyjne, komandytowe i komandytowo-akcyjne, osoby fizyczne.

Podatek wyniesie 10% dla małych podatników oraz 20% dla pozostałych.

Pomniejszenie podatku od dywidendy wyniesie 90% dla małych podatników i 70% dla pozostałych.

Wciąż pozostają zapisy dotyczące podatku od ukrytych zysków, wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą i nieujawnionych operacji gospodarczych.