Rachunkowość

Jednolity plik kontrolny

By 9 kwietnia 2016 2 sierpnia, 2016 No Comments

***ustawodawca wprowadził zmiany w niektórych poniżej omówionych zagadnieniach – aktualizacja***

Wprowadzone ustawą z 10 września 2015 r. zmiany o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa Dz.U. z 2015 roku poz. 1649) przewidują wprowadzenie od 1 lipca 2016 r. jednolitego pliku kontrolnego (JPK). Pod pojęciem JPK rozumiane jest zobowiązanie podatników do przekazywania w ujednoliconej formie elektronicznej, na wezwanie urzędu skarbowego, danych z ksiąg zarówno handlowych, podatkowych, jak i wszelkiego rodzaju ewidencji.

Co to właściwie jest JPK i w jaki sposób utrudni lub ułatwi życie przedsiębiorcom?

Obecnie gdy fiskus chce przebadać firmę wysyła do niej kontrolę. Kontrolerzy badają dokumenty, faktury, księgi. Przedsiębiorca musi taką kontrolę nie tylko umożliwić, ale na bieżąco w niej uczestniczyć – sam albo jego księgowi lub biuro rachunkowe. W nowym rozwiązaniu będzie musiał przekazać w ujednoliconej formie szczegółowe dane finansowo-księgowe i handlowe. Co ważne – to forma elektroniczna, dla wszystkich według tego samego schematu. Z punktu widzenia kontrolerów – bardzo to ułatwia analizę. Nie tylko danego przedsiębiorcy ale też, np. kontrolę krzyżową (wystarczy porównać z plikiem naszych kontrahentów). To bardzo duże ułatwienie dla kontrolerów, ale też przy dobrym wdrożeniu JPK w firmie, znaczne skrócenie czasu kontroli – a to ważne dla przedsiębiorców.

Plik kontrolny został podzielny na struktury:

– księgi handlowe

– wyciągi bankowe

– magazyn

– ewidencja zakupu i sprzedaży VAT

– faktury VAT

– podatkowa księga przychodów i rozchodów

– ewidencja przychodów

Od 1 lipca 2016 r. obowiązek ten będzie dotyczył dużych przedsiębiorców, od 1 lipca 2018 r.  średnich i małych przedsiębiorców. Okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. ustanowiono jako okres przejściowy, co oznacza przekazywanie informacji w postaci JPK w wersji elektronicznej na zasadzie dobrowolności.

Wiąże się to oczywiście z dostosowaniem lub wymianą obecnego oprogramowania, który pozwoli nam wygenerować wymagany ustawą plik.

Na obecną chwilę nie ma jeszcze rozporządzenia do przepisów ustawy o pliku kontrolnym, w którym zostaną uregulowane kwestie: sposobu przesyłania danych w formie elektronicznej, wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, mechanizmów zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach, metod ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem. Jednak wiadomo, że niewywiązywanie się z obowiązków nałożonych przez fiskusa skutkować będzie dotkliwymi konsekwencjami. Nie przesłanie pliku na wezwanie urzędu naraża przedsiębiorcę na odpowiedzialność za przestępstwo czy wykroczenie skarbowe z tytułu utrudniania wykonywania czynności przez urzędników państwowych. W myśl art. 83 kks utrudnianie wykonywania czynności kontrolnych może skutkować karą grzywny do 720 stawek dziennych co może oznaczać uszczuplenie dochodu nawet o kilkanaście milionów.