Od stycznia 2022 roku Polski Ład wprowadził w podatkach prawdziwą rewolucję. Niektórzy biegli rewidenci określają to największymi przeobrażeniami prawa podatkowego od 30 lat. Zmiany nie ominęły także stawek ryczałtu ewidencjowanego. Nowe ich wysokości oraz limity mogą nastręczyć nam sporych problemów. Warto więc z odpowiednim wyprzedzeniem przygotować się do nowości i sprawdzić jak najlepiej na nich skorzystać.

Ryczałt w Polskim Ładzie

W dzisiejszym artykule przedstawimy pojęcie ryczałtu ewidencjowanego i obowiązujące je od 2022 roku zmiany. Przyjrzymy się też wprowadzonym przez Polski Ład stawkom podatku oraz grupom zawodów, do których są one kierowane.

Czym właściwie jest ryczałt ewidencjonowany?

Zacznijmy od samych podstaw. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to – obok zasad ogólnych, podatku liniowego i karty podatkowej – jedna z czterech, dostępnych dla polskiego przedsiębiorcy form opodatkowania. Ryczałt jest uproszczoną metodą rozliczania podatków. Polega on na tym, że zamiast rozliczać koszty, w postaci poszczególnych transakcji, przedsiębiorca opłaca ustaloną z góry kwotę. Innymi słowy, w ryczałcie podatek stanowi procent od przychodu naszego przedsiębiorstwa.

Należy jednak doprecyzować, że nie można pomniejszyć tego podatku o koszty jego uzyskania. Korzystając z niego, będziemy mogli więc zapomnieć o odliczaniu sobie od podatku zużytej benzyny czy biurowych mebli. W ryczałcie nie ma też możliwości skorzystania z kwoty wolnej od podatku, żadnej z ulg podatkowych, ani wspólnego rozliczania ze współmałżonkiem.

Ryczałt w Polskim Ładzie – co się zmieniło od 2022 roku?

Poniżej prezentujemy listę obowiązujących od stycznia bieżącego roku zmian, które tyczą się ryczałtu ewidencjowanego.

  • Wprowadzenie nowych stawek: 14% i 12%.
  • Modyfikacja definicji wolnego zawodu.
  • Brak możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej.
  • Nałożenie na podatników obowiązku przesyłania ewidencji przychodów i środków trwałych w ustrukturyzowanej formie.

Nowe stawki ryczałtu ewidencjowanego – ile wyniosą?

Do końca 2021 roku, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, stawki ryczałtu kształtowały się następująco: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12,5%, 15% i 17%. Polski Ład, od stycznia 2022 roku wprowadził dwie kolejne stawki:

  • Obniżona stawka 14% – skorzystają z niej podatnicy osiągający przychód z usług w zakresie opieki zdrowotnej, architektonicznych i inżynierskich, badań i analiz technicznych oraz w zakresie specjalistycznego projektowania.
  • Obniżona stawka 12% – ukierunkowana na informatyków i programistów. Tyczyć się będzie przychodów uzyskanych z wydania pakietów: gier komputerowych, oprogramowania systemowego i użytkowego oraz oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu. Dotyczyć będzie też doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz zarządzania siecią i systemami informatycznymi.

Pomoc w ustaleniu właściwej stawki w ryczałcie ewidencjonowanym

Co jednak kiedy nie jesteśmy pewni, czy nasza działalność spełnia kryteria niezbędne do tego, by zapłacić jedną z obniżonych składek? Aby uchronić się przed niepożądanym ustaleniem błędnej stawki oraz idącym w następstwie naliczeniem odsetek od zaległości podatkowej – należy dokładnie przyjrzeć się Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Właściwe przyporządkowanie świadczonej przez siebie usługi do odpowiedniej pozycji nie musi być jednak zadaniem prostym. W takim przypadku warto uzyskać interpretację statystyczną. Jej koszt to 61,50 zł brutto. Urząd Statystyczny przekaże nam informacje o kwocie do zapłaty oraz numer konta, na który należy ją uiścić. Po dokonaniu opłaty Urząd statystyczny ma 30 dni na wysłanie nam opinii wraz z oryginałem faktury. Wysyłka dokonywana jest poprzez tradycyjną pocztę. Warto nadmienić, że zmiany nie ominęły także stawek ZUS.