Warning: Creating default object from empty value in /wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Od 1 stycznia 2022 r. można wystawiać faktury ustrukturyzowane - Bookkeepers

Od stycznia bieżącego roku można otrzymywać i wystawiać tak zwane faktury ustrukturyzowane. Odbywa się to za pośrednictwem nowego systemu teleinformatycznego – Krajowego Systemu e-Faktur (w skrócie KSeF). Faktura ustrukturyzowana spełnia kilka funkcji: jest wielkim ułatwieniem dla przedsiębiorców oraz przyczynia się do zwalczania wyłudzeń VAT-u.

 

Wdrażając ją, Polska dołączyła do elitarnego grona europejskich liderów w dziedzinie e-administracji. Przed naszym państwem zrobiły to bowiem tylko trzy kraje UE: Włochy, Hiszpania i Portugalia. Co warto wiedzieć o fakturze ustrukturyzowanej oraz o Krajowym Systemie e-Faktur? Po odpowiedź na to pytanie zapraszamy do lektury dzisiejszego artykułu.

 

Czym jest faktura ustrukturyzowana oraz Krajowy System e-Faktur – KSeF?

Od stycznia 2022 roku faktura ustrukturyzowana jest jedną z trzech form dokumentowania transakcji. Pozostałe dwie to faktury papierowe oraz faktury elektroniczne. Jak już we wstępie wspomnieliśmy, systemem teleinformatycznym służącym do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych jest Krajowy System e-Faktur (KSeF).

 

Uściślić należy, że prace nad systemem KSeF ciągle trwają, jest on więc na bieżąco udoskonalany. Każdej fakturze przydzielona zostanie unikalny numer identyfikujący, a także zweryfikuje zgodność zawartych na niej danych ze wzorem. Przydzielenie przez system fakturze numeru identyfikacyjnego, będzie jednoznaczne z jej wystawieniem i doręczeniem.

 

Jakie korzyści przyniesie przedsiębiorcom korzystanie z e-faktury?

Największą korzyścią, jaką KSeF oferuje przedsiębiorcy, jest znacznie szybszy zwrot podatku VAT. Klienci otrzymają go o 1/3 szybciej. Innymi słowy termin ten skróci się o 20 dni. Będzie to 40, zamiast wcześniejszych 60 dni.

 

Drugą korzyścią jest wygoda korzystania z KSeF. Sprowadzi się ona do faktu, że faktura pozostanie w bazie danych MF. Oznacza to, że nie ulegnie zniszczeniu czy zaginięciu, a co za tym idzie nie będzie już konieczności wydawania jej duplikatów.

 

Trzecim plusem będzie zwolnienie z obowiązku przechowywania i archiwizacji faktur przez okres 10 lat, dla podatników, którzy zdecydują się używać KSeF. Korzystanie z opisywanego systemu jest dobrowolne, ale Ministerstwo Finansów zapowiada, że w 2023 r., elektroniczne fakturowanie stanie się obowiązkowe.

 

Faktura – zaawansowany technologicznie sposób zwalczania wyłudzeń VAT

Pozostawiając już na boku ułatwienie dla firm, nadmienić należy, że faktury ustrukturyzowane i obsługujący je KSeF służyć mają jako nowoczesny sposób zwalczania wyłudzeń VAT. Tempo wykrywania przestępstw podatkowych, po wdrożeniu e-faktury, oscylować ma wokół kilku tygodni. Całość służyć ma zmniejszeniu luki VAT do poziomu około 5%.

 

Podsumowanie

Polski Ład niesie ze sobą ziele zmian. Oprócz opisanych w powyższym artykule wyróżnić możemy także choćby nowe stawki ryczałtu ewidencjowanego czy ulgę IP Box.