Pełna księgowość to pełna kontrola

Prowadzenie pełnej księgowości (ksiąg handlowych) nakłada na przedsiębiorcę szereg obowiązków. Jest to dużo bardziej skomplikowany proces rachunkowo – księgowy niż prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.  Pełna księgowość to bowiem sformalizowany i rozbudowany system ewidencji wszystkich finansowych zdarzeń gospodarczych związanych z rachunkiem bankowym, fakturami zakupu i sprzedaży, rachunkami czy innymi dokumentami wewnętrznymi spółki. Dzięki temu procesowi możliwa jest pełna kontrola i analiza sytuacji finansowej firmy na przestrzeni określonego czasu. 

Kiedy pełna księgowość?

Wiele przedsiębiorstw zobowiązanych jest przepisami prawa do prowadzenia pełnej księgowości. Są to między innymi spółki z o.o., komandytowe, akcyjne i komandytowo-akcyjne oraz podmioty, których przychody roczne przekroczą równowartość 2 milionów euro. Poziom skomplikowania tej formy ewidencji przychodów i rozchodów często rodzi problem szczególnie w przypadku mniejszych firm. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oferujemy szerokie wsparcie w zakresie usług księgowych dla firm prowadzących zarówno jednoosobową działalność gospodarczą jak i spółkę. Nasze doświadczenie oparte na współpracy z wieloma przedsiębiorstwami z różnych branż jest gwarancją  profesjonalnej obsługi rachunkowo – księgowej oraz wsparcia przy podejmowaniu ważnych decyzji biznesowych. 

Pełna księgowość – wsparcie dla przedsiębiorstw

Nasze działania skupiony na dokładnej kontroli ruchów finansowych, które ułatwią efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Dzienniki, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych, zestawienia obrotów i sald dla wszystkich rodzajów prowadzonych ksiąg oraz wykaz składników aktywów i pasywów – tym wszystkim zajmie się dla Ciebie Bookkepers. 

Każdy klient, który nam zaufa, może liczyć na pełną opiekę w obszarze nieruchomości, rozliczeń podatkowych oraz sprawozdawczości. Nasza praca wsparta jest szeroką wiedzą i znajomością stale zmieniających się przepisów prawa podatkowego oraz realiów polskiego rynku. Składki ZUS dla przedsiębiorców, księgi rachunkowe, bilans, sprawozdania – księgowość spółek nie ma przed nami tajemnic. Dlatego jesteśmy w stanie zaproponować korzystne rozwiązania w zakresie obsługi rachunkowo-księgowej oraz pomóc w stworzeniu mocnych fundamentów finansowego rozwoju dla Twojej firmy.

Bookkeepers oferuje również usługi księgowe z zakresu:

  • kadr i płac
  • fundacji i stowarzyszeń
  • zakładania spółek i działalności gospodarczych 
  • dotacji i grantów
  • raportów dla inwestorów
  • ulga IP Box
  • ulga B+ R

Księgowość Twojej firmy pod kontrolą.

Kompkesowa obsługa księgowa.

Napisz do nas: