Polski Ład – usługi księgowe po zmianach podatkowych

Polski Ład przyniósł ze sobą wielkie zmiany podatkowe. Nie jesteś pewien, do czego sprowadzą się w Twoim przypadku? Potrzebujesz kompleksowej pomocy w prowadzeniu księgowości według nowych zasad? Pozwól nam przejąć na siebie tę odpowiedzialność. 

Jakie obszary prawa podatkowego zmieni Polski Ład?

Wielu biegłych rewidentów wprowadzone od nowego roku zmiany określa jako rewolucyjne. Wzbudzają one w środowisku także spore kontrowersje. Polski Ład zrewolucjonizuje wiele płaszczyzn wiążących się z prowadzeniem biznesu

Zmiany to między innymi: odmienne zasady tyczące się ustalania składek ZUS, nowa kwota wolna od podatku, brak odliczenia składki zdrowotnej od podatku, nowa składka zdrowotna od wynagrodzeń członków zarządu, zmiana progu podatkowego, ulga dla klasy średniej oraz niższe stawki ryczałtu dla niektórych branż.

Zmiana progu podatkowego, składki ZUS, składki zdrowotne

Chcesz lepiej wykorzystać swoje możliwości w kontekście nowej granicy pierwszego progu podatkowego i zastanawiasz się jak uniknąć podatku w wysokości 32%? Nie jesteś pewien, w jakiej wysokości zapłacić składkę ZUS? Jesteś członkiem zarządu i zmienia Ci się składka zdrowotna? Skorzystaj z naszej, kompleksowej pomocy

Ulga dla klasy średniej, nowe stawki ryczałtu dla branż

Chcesz skorzystać z ulgi dla klasy średniej? Jeśli Twoje dochody oscylują pomiędzy 68.412 zł, a 133.692 zł – pomożemy Ci w tym zakresie. Twojej branży tyczy się nowa stawka ryczałtu? Jeśli świadczysz usługę lekarską, dentystyczną, stomatologiczną, pielęgniarską lub położniczą – niezależnie czy zatrudniasz pracowników, czy nie – Twój ryczałt zmieni się z 17% na 14%. W przypadku zawodów IT zmaleje z 15% na 12%. Jeśli zaś jesteś nauczycielem, to spadnie ona z 17-15% do poziomu 8,5%.

Mieszkania bez amortyzacji

Polski Ład zakłada również, że lokale mieszkaniowe, które związane są z firmą, nie będą mogły być od teraz amortyzowane. Jeśli więc zaliczyłeś mieszkanie do środków trwałych firmy, to dzięki przepisom przejściowym amortyzacja może być wliczona w koszty. Skorzystaj z naszej pomocy w tym zakresie.

Bookkeepers oferuje m.in. usługi księgowe z zakresu:

  • Polski Ład – usługi księgowe po zmianach podatkowych
  • Zmiany dla Twojej Firmy
  • Zmiana progu podatkowego
  • Składki ZUS, składki zdrowotne
  • Zmiana progu podatkowego

Księgowość Twojej firmy w ,,Polskim Ładzie” pod kontrolą.

Kompkesowa obsługa księgowa.

Napisz do nas: