Raporty dla inwestorów business angel, funduszy

Częstym problemem firmy w jej początkowej fazie rozwoju może okazać się brak odpowiednich środków na inwestycję. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność na rynku i mają innowacyjne pomysły, mogą liczyć na zewnętrzne źródła finansowania – fundusze inwestycyjne, dotacje, Aniołów biznesu oraz Venture capital.  Pozyskanie finansowania to jednak nie wszystko, inwestor to nie tylko wsparcie finansowe, ale także zobowiązania. Ważnym elementem jest zadbanie o dobre relacje inwestorskie. Sprawne i terminowe raportowanie, w zakresie i formacie oczekiwanym przez inwestora to w takich relacjach podstawa.

Inwestorzy finansowi nie mają operacyjnego wglądu w działalność spółki, więc oczekują regularnego raportowania. To naturalne, a jednocześnie uciążliwe, szczególnie jeśli dane pochodzą z różnych źródeł i są nieprawidłowo przygotowane. Dynamicznie zmieniające się warunki gospodarcze wymagają odpowiedniej komunikacji na linii przedsiębiorca – inwestor

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno przedsiębiorców jak i inwestorów oferujemy wsparcie w procesie raportowania finansowo – księgowego. Systematycznie opracowujemy i przygotowujemy raporty finansowe, które są dostosowane do Twoich potrzeb. 

Masz inwestora w spółce?

Napisz do nas – porozmawiajmy o tym jak możemy Ci pomóc. 

Raporty inwestorskie

  • Bieżące raporty księgowe w uzgodnionym zakresie
  • Rachunek Zysków i Strat
  • Bilans
  • Rachunek przepływów pieniężnych (cash flow)
  • analiza wskaźnikowa
  • Różne interwały raportowania (miesięczny, kwartalny, inne)