Każdy podmiot zaczynający działalność musi zadeklarować przyjmowany przez niego okres rozliczeniowy – może to być miesiąc albo kwartał. Która z tych form, w zależności od jakich okoliczności jest korzystniejsza, kiedy możesz zmienić zadeklarowaną formę i czy masz w ogóle do tego prawo?

Kto może wybrać rozliczenia kwartalne?

Do skorzystania z rozliczeń kwartalnych, zarówno przy opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy PIT i CIT, jak i podatku VAT, uprawnieni są:

  • mali podatnicy, czyli tacy, których obrót brutto (wraz z podatkiem VAT) nie przekracza kwoty 1 200 000 euro w ciągu roku podatkowego,
  • osoby rozpoczynające działalność, które nie prowadziły firmy w ciągu dwóch lat poprzedzających założenie działalności (dotyczy różnych form działalności)

Dodać należy, że firmy które utraciły w trakcie roku podatkowego status małego podatnika ze względu na osiągnięty obrót, nadal mają prawo składać kwartalnie deklaracji ( tylko z innym oznaczeniem) VAT 7D, ale zapłaty podatku VAT muszą dokonywać miesięcznie. Tak więc w przypadku dużych podatników, korzyść polega tylko na składaniu deklaracji co kwartał, bo zapłaty muszą dokonać co miesiąc.

Którą formę wybrać?

1. Czas to pieniądz

Wybierz rozliczenia kwartalne, gdy chcesz mieć więcej czasu na zaplanowanie wydatków i zebranie dokumentacji w związku z nimi, a więc faktur, paragonów, umów, czy innych dokumentów z których wynikają koszty działalności.

Rozliczenia kwartalne będą też dobrym wyborem, gdy chcesz mieć większą swobodę w obracaniu gotówką. Kwota, którą musiałbyś wpłacić z tytułu zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy pozostaje bowiem w firmie i możesz ją w dowolny sposób alokować. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w sytuacji gdy odbiorcy spóźniają się z zapłatą, przez co bardzo łatwo utracić płynność finansową. Nawet jeśli masz zdyscyplinowanych odbiorców, płacących regularnie, zawsze pozostaje Ci możliwość dodatkowych inwestycji na przykład w materiał, czy towar, albo chociażby odłożenie pieniędzy na lokatę, która może w trakcie tych trzech miesięcy nie przyniesie znaczących odsetek, ale w skali roku może okazać się dodatkowym zastrzykiem finansowym.

2. Wahania przychodów

Wybierz rozliczenia kwartalne, gdy Twoje przychody nie są stałej wysokości, tj. w jednym miesiącu występują duże przychody, a w drugim znikome. Przy miesięcznych rozliczeniach może wystąpić sytuacja, że zapłacisz duży podatek w jednym miesiącu, podczas gdy przychody następnego miesiąca w ogóle nie wykażą podatku do zapłaty lub wręcz koszty przewyższą przychody. Niestety zaliczka zapłacona w poprzednim miesiącu od dużego dochodu pozostaje na koncie urzędu skarbowego i nie ma możliwości odebrania jej aż do rozliczenia rocznego. Gdybyś natomiast rozliczał się kwartalnie, to duży przychód jednego miesiąca i niewielki drugiego miesiąca uległby skumulowaniu, w konsekwencji czego zapłacony podatek z trzech miesięcy byłby niższy, ponieważ uwzględniał miesiące dużego przychodu, ale i dużych kosztów następnego miesiąca.

3. Zwrot VAT

Wybierz rozliczenia miesięczne jeśli zależy Ci na co miesięcznym zwrocie VAT. W przypadku kwartalnych rozliczeń podatku VAT nie ma możliwości składania w każdym miesiącu wniosku o zwrot VAT, gdyż tylko cztery razy w roku składa się deklaracje. Rozliczenia kwartalne powodują zamrożenie w ten sposób pieniędzy, o zwrot których można byłoby wnioskować.

4. Kwota do zapłaty

Wybierz rozliczenia miesięczne jeśli wolisz płacić regularnie mniejsze kwoty niż raz na kwartał dużo. Rozliczenia kwartalne wiążą się z większą gotówką wydawaną na raz (w rozliczeniach miesięcznych rozkłada się to na trzy miesiące), kwartalnie trzeba zgromadzić większą sumę do przekazania na rachunek bankowy urzędu skarbowego, podczas gdy miesięcznie takie zobowiązania są łatwiejsze do opłacenia.

Jak wybrać kwartalną formę rozliczania podatków?

W przypadku podatku VAT, można wybrać kwartalną formę rozliczania nawet w trakcie roku podatkowego, wystarczy złożyć wniosek VAT-R z aktualizacją danych do 25-go dnia drugiego miesiąca kwartału, za który po raz pierwszy będzie dokonane kwartalne rozliczenie podatku VAT. Jednakże należy pamiętać o tym, że powrót do miesięcznego rozliczania podatku VAT będzie możliwy dopiero po roku.

W przypadku podatku dochodowego jest to trudniejsze – formę rozliczeń kwartalnych można bowiem wybrać jedynie raz w rokudo 20-go lutego. Czyli jeśli ktoś chciałby opłacać podatek dochodowy kwartalnie jeszcze w roku 2016, to nie ma takiej możliwości. Dopiero do 20-go lutego 2017 roku może dokonać wyboru kwartalnego opłacania podatku dochodowego w roku 2017.

day-planner-828611_1920

REASUMUJĄC: podejmując decyzję o tym w jaki sposób chcesz opłacać podatki, musisz kierować się między innymi takimi kryteriami:

  • czy przychody ulegają znacznym wahaniom czy są raczej na wyrównanym poziomie?
  • czy jesteś wystarczająco zdyscyplinowany i wszystkie koszty grupujesz na bieżąco?
  • czy będziesz występować o zwrot podatku VAT czy nie?
  • czy kontrahenci płacą Ci regularnie, tak aby płynność finansowa spółki nie była zagrożona?