Warning: Creating default object from empty value in /wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
ZUS w 2022. Ile wynoszą składki dla przedsiębiorców.

Jesteśmy przyzwyczajeni do corocznych podwyżek składek ZUS. Nie zaskoczy nas więc fakt, że od stycznia 2022 ponownie zapłacimy jego wyższą stawkę. Jej wartość zależeć będzie od czasu prowadzenia przez nas działalności gospodarczej. Cezurę stanowi tu okres 2,5 roku, po przekroczeniu, której zapłacimy odpowiednio więcej. Ile więc wyniesie przedsiębiorcę składka zdrowotna oraz ta na ubezpieczenia społeczne? O tym i nie tylko o tym w niniejszym artykule.

Obraz składek ZUS po zmianach z Polskiego Ładu

Zacznijmy od samych podstaw. Składki ZUS to nic innego, jak opłaty, które przedsiębiorca lub pracownik zobowiązany jest uiszczać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Składają się z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Jakie ubezpieczenia społeczne wyróżniamy w 2022?

Dla przedsiębiorcy wyróżniamy więc 4 ubezpieczenia społeczne:

 • obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne,
 • obowiązkowe ubezpieczenie rentowne,
 • obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe,
 • dobrowolna składka chorobowa.

Ubezpieczenie zdrowotne w 2022

Przedsiębiorcę obowiązuje też obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Od 1 stycznia 2022 roku nie można odliczać go od podatku. Wprowadzone przez Polski Ład zmiany nie ominęły również sposobu wyliczania składki zdrowotnej. Od teraz zależna będzie ona od formy opodatkowania danego przedsiębiorstwa. Wprowadzono minimalną skład zdrowot. Dla osób poniżej średniej krajowej wynosić będzie ona 270,90 zł. Poniżej przedstawiamy wysokość jej składek w 2022 roku.

 • Opodatkowanie na zasadach ogólnych – 9% od dochodu.
 • Podatek liniowy – 4,9% od dochodu.
 • Ryczałt ewidencjonowany – 9% w zależności od przychodu rocznego. Będzie to 60%, 100% lub 180% od przeciętnego wynagrodzenia.

Wysokość składek ZUS, które zapłaci przedsiębiorca w 2022

Skupmy się najpierw na wysokości pełnych składek ZUS. Zapłaci je przedsiębiorca niekorzystający z żadnych ulg. Ich wysokość ustalana jest w odniesieniu do 5022 zł, to jest średniego prognozowanego wynagrodzenia w 2022 roku. Podstawa wymiaru składek to 60% ze wspomnianych 5022 zł – czyli 3553,2 zł. Inaczej oblicza się jedynie składkę od ubezpieczeń zdrowotnych. Robi się to bowiem na podstawie swojego średniego wynagrodzenia w ostatnim kwartale 2021 roku.

Poniżej przedstawiamy wysokość składek ZUS, które zapłacimy w 2022 roku.

 • Ubezpieczenie emerytalne – 693,58 zł.
 • Ubezpieczenie rentowe – 284,26 zł.
 • Dobrowolna składka chorobowa – 87,05 zł.
 • Ubezpieczenie wypadkowe – 59,34 zł.
 • Fundusz Pracy – 87,05 zł.

Podsumowując, w 2022 roku pełne składki społeczne ZUS, wraz z ubezpieczeniem chorobowym wyniosą nas 1211,28 zł. Bez wspomnianego ubezpieczenia będzie to natomiast 1124,23 zł.

ZUS dla nowych firm i ulga na start

Dla pełnego obrazu składek ZUS w 2022 roku wspomnieć należy także o tak zwanym małym ZUS-ie oraz uldze na start. Pierwszy z wymienionych to po prostu niższe składki społeczne, które płaci się przez 24 pierwsze miesiące funkcjonowania działalności. Wysokość składki ustala się na podstawie 3010 zł brutto, to znaczy minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku.

Mały ZUS sprowadza się więc łącznie do 263,59 zł (obowiązkowe składki społeczne bez ubezpieczenia chorobowego). Z ubezpieczeniem chorobowym będzie to natomiast 285,71 zł. Kolejną korzyścią płynącą z korzystania z małego ZUS-u jest fakt zwolnienia z obowiązku opłat składek na Fundusz Pracy.

Ulga na start sprowadza się zaś do dania początkującym przedsiębiorcom możliwości całkowitego zwolnienia z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez 6 miesięcy. Ulga ta jest kierowana do właścicieli firm, którzy dopiero założyli swą działalność.

Do kiedy zapłacić składkę ZUS w 2022 roku?

Ważną zmianą, która obowiązuje od nowego roku, są nowe terminy terminów składania dokumentów rozliczeniowych do ZUS oraz uiszczania składek na ubezpieczenia: społeczne i zdrowotne. Spółki kapitałowe, akcyjne, z o.o., spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje zrobią to więc do 15 dnia następnego miesiąca. Pozostałych przedsiębiorców (w tym JDG) obowiązywać będzie termin do 20 dnia następnego miesiąca. Warto wiedzieć, że zmiany wprowadzone przez Polski Ład nie ominęły także ryczałtu ewidencjowanego.