Tag: pracownik

Zatrudnianie młodocianych

Zmieniająca się rzeczywistość w świecie biznesu oraz rozwój w dziedzinach technologicznych spowodowały, że coraz młodsi ludzie podejmują się działalności zawodowej. Polskie prawo daje możliwość zatrudniania osób poniżej 18 roku życia na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych.

Młodociany i jego zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych

Przedsiębiorca, który chce zatrudnić osobę małoletnią przy np. kampanii reklamowej na podstawie umowy cywilnoprawnej, jak najbardziej może to zrobić.Continue Reading…