Founderom, zwłaszcza na początku działania spółki, zależy na tym, aby spółka miała jak najmniej wydatków niezwiązanych z tworzeniem produktu. Często sami obniżają swoje wynagrodzenia, aby spółka mogła się rozwijać. Zależy im jednak na posiadaniu ubezpieczenia zdrowotnego umożliwiającego korzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej, ale  przy jak najniższych obciążeniach składkami ZUS. Jak im to umożliwić?

UoP + Powołanie

Satysfakcjonującym rozwiązaniem w tej sytuacji jest połączenie umowy o pracę na część etatu (np. ¼), liczonej od minimalnego ustawowego wynagrodzenia (obecnie 1850 zł brutto) z wynagrodzeniem otrzymywanym za pełnienie funkcji członka zarządu w spółce.

Umowa o pracę przynosi korzyść w postaci prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach NFZ, czyli ubezpieczenia zdrowotnego. Wysokość składki opłacanej od umowy o pracę na kwotę 462,50 zł brutto (¼ etatu) stanowią: składki potrącane z wynagrodzenia pracownika w wysokości 68,92 zł oraz składki opłacane przez pracodawcę w wysokości 95,32 zł (łączny koszt z tytułu składek ZUS z umowy o pracę przy ¼ etatu to 164,24 zł). Należy jednak pamiętać, że w razie choroby i potrzeby skorzystania z zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS, przy umowie w kwocie brutto 462,50 zł (netto 393,58 zł) nie dostaniemy zbyt wiele, bo 80% naszego wynagrodzenia netto przyniesie nam 314,86 zł wpływu na rachunek bankowy.

Druga część wypłaty dokonywana jest na podstawie powołania. Funkcję taką członek pełni na podstawie podjętej uchwały, w której określana jest wysokość wynagrodzenia wraz z terminem jej wypłaty. Od tej formy wynagrodzenia potrącana jest należna zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 18% dochodu do wartości 85528 zł, po przekroczeniu kwoty 85528 zł naliczamy zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 32%.  

Przy tym rozwiązaniu bezwzględnie należy pamiętać, że umowa o pracę powinna być zawarta na inne stanowisko niż członek Zarządu, np. product manager.

Umowa zlecenia +powołanie

Podobne przywileje, co umowa o pracę w zakresie ubezpieczenia, da nam umowa cywilnoprawna zlecenia, gdyż za zleceniobiorcę nie będącego uczniem/ studentem do 26 roku życia obowiązkowo należy opłacić składki ZUS. Pamiętać należy przy tym, że składka chorobowa opłacana jest na zasadzie dobrowolności.

Działalność gospodarcza

Jeżeli członek zarządu chce być objęty ochroną w razie zachorowania i interesuje go nie tylko skorzystanie z pomocy lekarza i ewentualnych badań w ramach NFZ, ale liczy również na wypłacenie zasiłku chorobowego za czas choroby, to powinien rozważyć założenie działalności gospodarczej i opłacać składki ZUS jako przedsiębiorca. Dla tych którzy mogą skorzystać z preferencji oferowanej przez państwo w postaci tzw. niskiego ZUS przez 24 miesiące, koszt będzie wynosił 462,28 zł miesięcznie. Jeżeli ktoś nie może skorzystać z preferencji w opłacaniu składek ZUS lub upłynie już termin 24 miesięcy w których korzystaliśmy z preferencyjnego ZUS, wówczas zapłacimy 1121,52 zł. W razie choroby ZUS wypłaci przedsiębiorcy 80% lub 100% (w przypadku ciąży lub wypadku) wynagrodzenia netto. Na działalności gospodarczej nie ma też obowiązku opłacania składek ubezpieczeń społecznych za czas choroby.

Umowa o pracę

Jeżeli founder nie chce zakładać jednoosobowej działalności,  a zależy mu na zabezpieczeniu w razie zachorowania, warto przyjąć wariant zatrudnienia w spółce tylko na umowę o pracę. Ważne żeby wynagrodzenie stanowiło przynajmniej minimalne wynagrodzenie. Wtedy w trakcie choroby mamy pewność, że otrzymamy minimum 1084,55 zł. Oczywiście im wyższe ustalone wynagrodzenie, tym wyższe koszty z tytułu składek ZUS, ale także wyższa kwota ewentualnego zasiłku chorobowego. Pamiętać należy  jednak o szeregu obowiązków wynikających z tego typu umowy, m.in: tworzenie i przechowywanie teczek pracowniczych, zaświadczeń lekarskich o zdolności do pracy na danym stanowisku (wstępnych, okresowych czy kontrolnych), zaświadczeń bhp, podleganiu restrykcjom Państwowej Inspekcji Pracy itp.

Podsumowując: przy wyborze form zatrudnienia należy najpierw określić czy zależy nam tylko na ubezpieczeniu zdrowotnym, czy także na wypłacie zasiłku chorobowego z tytułu niezdolności do pracy. Jeśli jesteśmy zainteresowani tylko opieką w ramach NFZ, to możemy przyjąć możliwie najmniejszą część zatrudnienia na umowie o pracę oraz jednocześnie wypłacać wynagrodzenie za posiedzenie zarządu. Jeśli patrzymy bardziej asekuracyjnie i chcemy mieć zasiłek chorobowy, to lepiej przyjąć wariant wynagrodzenia poprzez wystawienie faktury spółce i opłacanie składki na stosowne ubezpieczenia lub po prostu zatrudnić się w spółce na pełnym etacie z wyższym wynagrodzeniem.