Ubezpieczenie społeczne członków Zarządu

Founderom, zwłaszcza na początku działania spółki, zależy na tym, aby spółka miała jak najmniej wydatków niezwiązanych z tworzeniem produktu. Często sami obniżają swoje wynagrodzenia, aby spółka mogła się rozwijać. Zależy im jednak na posiadaniu ubezpieczenia zdrowotnego umożliwiającego korzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej, ale  przy jak najniższych obciążeniach składkami ZUS. Jak im to umożliwić?

UoP + Powołanie

Satysfakcjonującym rozwiązaniem w tej sytuacji jest połączenie umowy o pracę na część etatu (np. ¼), liczonej od minimalnego ustawowego wynagrodzenia (obecnie 1850 zł brutto) z wynagrodzeniem otrzymywanym za pełnienie funkcji członka zarządu w spółce.

Umowa o pracę przynosi korzyść w postaci prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach NFZ, czyli ubezpieczenia zdrowotnego. Wysokość składki opłacanej od umowy o pracę na kwotę 462,50 zł brutto (¼ etatu) stanowią: składki potrącane z wynagrodzenia pracownika w wysokości 68,92 zł oraz składki opłacane przez pracodawcę w wysokości 95,32 zł (łączny koszt z tytułu składek ZUS z umowy o pracę przy ¼ etatu to 164,24 zł). Należy jednak pamiętać, że w razie choroby i potrzeby skorzystania z zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS, przy umowie w kwocie brutto 462,50 zł (netto 393,58 zł) nie dostaniemy zbyt wiele, bo 80% naszego wynagrodzenia netto przyniesie nam 314,86 zł wpływu na rachunek bankowy.

Druga część wypłaty dokonywana jest na podstawie powołania. Funkcję taką członek pełni na podstawie podjętej uchwały, w której określana jest wysokość wynagrodzenia wraz z terminem jej wypłaty. Od tej formy wynagrodzenia potrącana jest należna zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 18% dochodu do wartości 85528 zł, po przekroczeniu kwoty 85528 zł naliczamy zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 32%.  

Przy tym rozwiązaniu bezwzględnie należy pamiętać, że umowa o pracę powinna być zawarta na inne stanowisko niż członek Zarządu, np. product manager.

Umowa zlecenia +powołanie

Podobne przywileje, co umowa o pracę w zakresie ubezpieczenia, da nam umowa cywilnoprawna zlecenia, gdyż za zleceniobiorcę nie będącego uczniem/ studentem do 26 roku życia obowiązkowo należy opłacić składki ZUS. Pamiętać należy przy tym, że składka chorobowa opłacana jest na zasadzie dobrowolności.

women-1209678_1920

Działalność gospodarcza

Jeżeli członek zarządu chce być objęty ochroną w razie zachorowania i interesuje go nie tylko skorzystanie z pomocy lekarza i ewentualnych badań w ramach NFZ, ale liczy również na wypłacenie zasiłku chorobowego za czas choroby, to powinien rozważyć założenie działalności gospodarczej i opłacać składki ZUS jako przedsiębiorca. Dla tych którzy mogą skorzystać z preferencji oferowanej przez państwo w postaci tzw. niskiego ZUS przez 24 miesiące, koszt będzie wynosił 462,28 zł miesięcznie. Jeżeli ktoś nie może skorzystać z preferencji w opłacaniu składek ZUS lub upłynie już termin 24 miesięcy w których korzystaliśmy z preferencyjnego ZUS, wówczas zapłacimy 1121,52 zł. W razie choroby ZUS wypłaci przedsiębiorcy 80% lub 100% (w przypadku ciąży lub wypadku) wynagrodzenia netto. Na działalności gospodarczej nie ma też obowiązku opłacania składek ubezpieczeń społecznych za czas choroby.

Umowa o pracę

Jeżeli founder nie chce zakładać jednoosobowej działalności,  a zależy mu na zabezpieczeniu w razie zachorowania, warto przyjąć wariant zatrudnienia w spółce tylko na umowę o pracę. Ważne żeby wynagrodzenie stanowiło przynajmniej minimalne wynagrodzenie. Wtedy w trakcie choroby mamy pewność, że otrzymamy minimum 1084,55 zł. Oczywiście im wyższe ustalone wynagrodzenie, tym wyższe koszty z tytułu składek ZUS, ale także wyższa kwota ewentualnego zasiłku chorobowego. Pamiętać należy  jednak o szeregu obowiązków wynikających z tego typu umowy, m.in: tworzenie i przechowywanie teczek pracowniczych, zaświadczeń lekarskich o zdolności do pracy na danym stanowisku (wstępnych, okresowych czy kontrolnych), zaświadczeń bhp, podleganiu restrykcjom Państwowej Inspekcji Pracy itp.

Podsumowując: przy wyborze form zatrudnienia należy najpierw określić czy zależy nam tylko na ubezpieczeniu zdrowotnym, czy także na wypłacie zasiłku chorobowego z tytułu niezdolności do pracy. Jeśli jesteśmy zainteresowani tylko opieką w ramach NFZ, to możemy przyjąć możliwie najmniejszą część zatrudnienia na umowie o pracę oraz jednocześnie wypłacać wynagrodzenie za posiedzenie zarządu. Jeśli patrzymy bardziej asekuracyjnie i chcemy mieć zasiłek chorobowy, to lepiej przyjąć wariant wynagrodzenia poprzez wystawienie faktury spółce i opłacanie składki na stosowne ubezpieczenia lub po prostu zatrudnić się w spółce na pełnym etacie z wyższym wynagrodzeniem.