Warning: Creating default object from empty value in /wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Ulga IP Box – czym jest i na jakich zasadach jest przyznawana? - Bookkeepers

Od 2019 roku wielkim zainteresowaniem przedsiębiorców cieszy się ulga podatkowa IP Box. W skrócie sprowadza się ona do możliwości obniżenia swojego podatku dochodowego z 19 do 5%. W rezultacie przełożyć się to może na nawet 24.000 zł rocznie. Perspektywa takich oszczędności jest bardzo kusząca. Co więc trzeba wiedzieć o uldze IP Box? Na to i inne pytania odpowiemy w niniejszym artykule.

 

Czym dokładnie jest ulga IP Box?

Jak już powyżej napomknęliśmy, IP Box jest instrumentem pozwalającym na obniżenie stawki podatku dochodowego – od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej – z 19 do 5%. Skierowana jest do podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową, dzięki której wytworzone, ulepszone lub rozwinięte są kwalifikowane prawa własności intelektualnej.

 

Ujmując to w prostsze słowa, dzięki uldze IP Box obniżymy swój podatek dochodowy do 5%. Trzeba jednak spełnić szereg warunków, spośród których podstawowym jest odpłatne przekazywanie swojej własności intelektualnej (IP Intelectual Property) innym firmom.

 

Kto może skorzystać z IP Box?

Z ulgi skorzystać mogą zarówno płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), jak i jego kierowanego do osób fizycznych odpowiednika (PIT). Z możliwości skorzystania z usługi wyłączeni są natomiast ryczałtowcy.

 

Żeby skorzystać z IP Box, podatnik musi prowadzić działalność badawczo-rozwojową. Wymóg ten zawarty jest w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.). Sprowadza się to do twórczej działalności, która obejmuje badania naukowe lub prace rozwojowe. Musi być ona podejmowana w sposób systematyczny. Jej celem powinno zaś być zwiększenie zasobów wiedzy lub wykorzystanie ich do tworzenia nowych zastosowań.

 

Dzięki wspomnianej powyżej działalności badawczo-rozwojowej wytworzone, ulepszone lub rozwinięte muszą być kwalifikowane prawa własności intelektualnej. W praktyce z ulgi korzystają spółki z obszarów nowych technologii oraz samozatrudnieni programiści. Warto dodać, że w 2019 z IP Box skorzystało 1601 podatników PIT oraz 49 podatników CIT.

 

Jakie warunki trzeba spełniać, żeby skorzystać z IP Box?

Podsumowując, żeby skorzystać z IP Box, spełnione musi być kilka, następujących warunków.

  • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub spółki, która spełnia funkcje badawczo-rozwojowe.
  • Wytwarzanie, rozwijanie lub ulepszanie kwalifikowanego IP (kwalifikowane prawo własności intelektualnej).
  • Osiągnięcie dochodu z kwalifikowanego IP, podlegającego opodatkowaniu w Polsce. Innymi słowy, przekazywanie swojemu pracodawcy/zleceniodawcy praw autorskich w zamian za wynagrodzenie, w ramach umowy business to business (B2B).
  • Ponoszenie kwalifikowanych kosztów w związku z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP.
  • Prowadzenie odrębnej ewidencji zdarzeń gospodarczych obejmującej wszystkie operacje finansowe związane z dochodami z kwalifikowanego IP.

 

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS w sprawie ulgi IP Box

Polski Ład wprowadził wiele zmian, między innymi: nowe składki ZUS dla przedsiębiorców oraz stawki ryczałtu ewidencjowanego. Jeśli nie jesteśmy pewni stanowiska prowadzonej przez nas działalności względem ulgi IP Box – zwrócić się możemy o indywidualną interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Przedsiębiorcy często korzystają z tej możliwości. Z powodu COVID-19 na interpretację czekać mogą jednak nawet do dziewięciu miesięcy. Warto podkreślić, że na chwilę obecną (02.2022) są one wydawane w pierwotnie zamierzonym terminie trzech miesięcy.

 

Podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiliśmy więc, czym właściwie jest ulga IP Box oraz kto i na jakich zasadach może z niej skorzystać. Perspektywa zaoszczędzenia nawet 24.000 zł rocznie jest zdecydowanie warta trudu.