News

Zmiany w Jednolitym Pliku Kontrolnym

By 17 maja 2016 2 sierpnia, 2016 No Comments

W ostatni piątek Sejm przyjął nowe założenia dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), o którym pisaliśmy miesiąc temu.

Zmiana dotyczy trzech aspektów:

  1. przedsiębiorcy będą mieli comiesięczny obowiązek przekazywania JPK do Urzędu Skarbowego, a nie wysyłania go jedynie na żądanie urzędników.
  2. mali i średni przedsiębiorcy będą do tego zobligowani od stycznia 2017r., a nie jak zakładano wcześniej od lipca 2018r.
  3. mikroprzedsiębiorcy zostaną objęci tym obowiązkiem od stycznia 2018r. 

Mimo tego przyspieszenia, nadal nie ma rozporządzeń w kwestiach regulujących sposób przesyłania danych, struktury, zabezpieczeń itd.
Projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw trafił do Senatu.